O ANTIKONCEPCICO JE ANTIKONCEPCE – metoda, která vede k zabránění otěhotnění

1) NEHORMONÁLNÍ

 • Přerušovaná soulož – před ejakulací muž přeruší pohlavní styk , sperma odchází mimo vaginu ženy. Úspěšnost zcela závisí na schopnosti sebekontroly muže
 • Metoda neplodných dnů – vhodná pro ženy s pravidelným menstruačním cyklem, vychází z denního měření bazální teploty minimálně po dobu tří měsíců, pak lze při pravidelném menstruačním cyklu odhadnout neplodné dny
 • lokální bariérová – prezervativ – lokální bariérová antikoncepce, chrání i před přenosem pohlavních chorob
 • Pesar – lokální bariérová antikoncepce, kdy si žena před sexuálním stykem zavádí pesar do pochvy
 • Lokální chemická antikoncepce – aplikace spermicidů, které likviduji spermie, do pochvy před pohlavním stykem. Je ve formě čípků nebo vaginálního krému
 • Sterilisace – není antikoncepcí v pravém smyslu, protože jde o nevratné řešení, kdy operativní přerušení vejcovodů znemožní spojení vajíčka a spermie
 • IUD – tělísko bez hormonů s obsahem mědi, stříbra nebo zlata, které je zavedeno lékařem ženě do dělohy, zpravidla na 5 let

2) HORMONÁLNÍ

  a) čistě gestagenní, obsahuje pouze jeden hormon, gestagen

 • tablety – se užívají denně bez pauzy
 • injekce – jsou depotní, účinná látka se uvolňuje do těla postupně, aplikace většinou 1x za 3 měsíce. Zde je nutné počítat s možností pozdějšího otěhotnění – plodnost se může obnovit až za 18 měsíců po poslední injekci
 • podkožní implantáty – jsou v současnosti v ČR nedostupné
 • IUD – s gestagenem, který zesiluje spolehlivost nitroděložního tělíska a výrazně omezuje menstruační krvácení, tělísko je zaváděno ambulantně lékařem do dělohy pacientky

  b) kombinovaná – kombinace 2 hormonů (estrogen + gestagen)

kombinací hormonů estrogenu a různých typů gestagenu je dosaženo širokého spektra přípravků a tím i možnosti volby vhodné antikoncepce dle individuálních požadavků ženy

tablety

– trifazické
– bifazické
– monofazické

Tablety se užívají nejčastěji 21 nebo 24 dní:

a) u 21denního cyklu následuje pauza 7 dní, v níž dochází k menstruačnímu krvácení, 8. den začíná s novým balením. Existují balení s 21 tabletami nebo balení s 28 tabletami, kde posledních 7 dní bere žena „placebo“ – tablety bez hormonů, aby si nemusela hlídat týdenní pauzu

b) u 24 denního cyklu je balení doplněno o 4 „placebo“ tablety bez hormonů, takže pro uživatelku odpadá pauza – bere každý den 1 tabletku a o víc se nestará, ke krvácení dochází zpravidla při užívání 4 doplňkových tablet, žena užívá jedno balení za druhým bez přestávky

Náplasti – dodržují 21-denní cyklus – 1x týdně vždy ve stejný den nalepit náplast, po 3 týdnech následuje 7 dní pauza

Vaginální kroužek – se zavádí do pochvy na 21 dní, potom následuje 7 dní pauza, 8.den se zavádí nový kroužek


Rozhodnutí o nejvhodnějším preparátu pro pacientku patří do rukou gynekologa, protože antikoncepce patří mezi hormonální léky a je proto na lékaři, aby zvážil všechny okolnosti a vybral pro danou ženu to nejlepší. Antikoncepce, která vyhovuje vaší kamarádce, nemusí být tou nejvhodnější pro vás…

ANTIKONCEPCE VHODNÁ PRO MLADÉ DÍVKY:

Váš gynekolog s vámi probere vaše potíže – zejména anamnesu, pravidelnost menstruačního cyklu, silné a bolestivé krvácení při menstruaci, potíže s pletí… Pak vám navrhne nejvhodnější preparát – někdy třífázový, ve kterém se střídá množství hormonů tak, aby byl váš cyklus pravidelný, jindy jednofázový s gestagenem  se zvýšeným účinkem proti akné nebo gestagenem omezujícím zadržovaní tekutin a tím zabraňujícím tvorbě otoků a zvyšování hmotnosti. Všechna dnes předepisovaná antikoncepce je již s nízkým množstvím hormonů, takže se jí nemusíte obávat. Je však nutné si uvědomit, že nechrání před pohlavními chorobami, ale pouze před nechtěným těhotenstvím.

ANTIKONCEPCE PRO ŽENY NAD 35 LET:

U žen nad 35 let je preferováno  velmi nízké dávkování hormonů s 15 – 20 mikrogramy estrogenu  nebo preparáty čistě gestagenní. Volba preparátu se řídí individuálním potřebou.

RIZIKA UŽÍVÁNÍ ANTIKONCEPCE :

Antikoncepci nesmí užívat ženy, které prodělaly v minulosti embolii či žilní trombozu, mají prokázanou trombofilní mutaci (nejčastěji tzv, Leidenskou mutaci), ženy s onemocněním jater, neléčeným vysokým tlakem a taktéž ženy s prodělaným nádorovým onemocněním prsu, dělohy a vaječníků v anamnese. Kombinovaná estrogen-gestagenová  antikoncepce je kontraindikovaná u kojících žen do 6 měsíců po porodu.
Užívání antikoncepce je nutné dobře zvážit v případě diabetu s cévními změnami, u těžkých migrén, srdečních vad, u žen kuřaček nad 35 let a u těžších poruch metabolismu tuků. Také při dlouhodobé nehybnosti pacientky – zejména po déle trvajících operacích, po úrazech je nutno antikoncepci vysadit, protože hrozí zvýšené riziko žilní trombózy.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Nejsou příliš časté a většinou mizí při delším užívání. Nejčastěji dochází k nepravidelnému krvácení či špinění, toto většinou zmizí do 2 měsíců. Dále se může objevit přechodné zvýšení tělesné hmotnosti, které je též převážně dočasné. Někdy se objevuje zvýšené napětí v prsech, jindy změny nálady nebo změny libida. Zde mnohdy pomůže změna preparátu.
K vážným komplikacím patří zvýšení krevního tlaku a nejzávažnější komplikací je trombembolická nemoc.

JAK SPRÁVNĚ UŽÍVAT ANTIKONCEPCI:

Poprvé začínáme vždy 1. den menstruace, pokud vám váš lékař nestanovil jinak.

 • tablety – bereme denně nejlépe ve stejnou denní dobu, podle návodu buď 21 nebo 28 dní.
 • náplast – měníme 1x týdně vždy 3 týdny po sobě, pak týden pauza, poté 8. den první náplast z dalšího balení
 • vaginální kroužek – poprvé opět první den menstruace, zavádí se na 21 dní, poté 7 dní pauza a 8.den další kroužek opět na 21 dní.

ZEPTEJTE SE LÉKAŘE

MUDr.-Ivana-Vondrušková
Na Vaše dotazy odpovídá:
MUDr. Ivana Vondrušková

Vystudovala fakultu všeobecného lékařství UJEP v Brně, poté pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Litoměřicích, v Rokycanech a v Táboře, dále 3 roky v gynekologické ambulanci ve Studentském zdravotním domě v Praze. Od roku 2001 pracuje v soukromé ambulanci na Praze 10.

Zadejte
dotazOpište kód captcha