Co říci mladému člověku, který se chystá mít první pohlavní styk. Jistě nesmí chybět základní rady jako: ,,musíš být připraven/á“, „ujisti se, že svému partnerovi důvěřuješ“, „přijmi bezpečnostní opatření“. Jako správní rodiče se domníváte, že dospívající musí tyto informace slyšet…

Věk hraje roli

Věk prvního pohlavního styku byl v literatuře spojen s budoucím sexuálním zdravím, spokojeností a přizpůsobením. Studium prvního pohlavního styku může také zlepšit naše chápání rozdílů a podobností v sexuálních zkušenostech mužů a žen, což může pomoci osvětlit některé základní procesy sexu a společnosti.

Sexuální debut

Vzpomínáme si na první sexuální zkušenost, protože byla první. Ale také si to pamatujeme, protože to byl sex. Sex je doslova hlavní existenční starostí, a proto má tendenci rezonovat hluboko a široce v našem vědomí. Sex, stejně jako peníze, nikdy není sám o sobě, ale slouží jako prostředek, kterým prožíváme a manifestujeme – často nepřímo a nevědomky – mnoho dalších věcí. Sexuální chování je formou sebevyjádření, pomocí něhož zjišťujeme a prožíváme naše hluboké hodnoty, priority, obavy a touhy. Tímto způsobem naše sexuální chování odráží nás, jako zrcadlo.

Kromě toho je sexuální kontakt také společenský čin. Umisťuje nás a reprezentuje nás. Protože, i když je samotný akt soukromý, nakonec všichni o tom vědí. Tato znalost ovlivní naše postavení ve společenském světě. Náš sexuální debut (mluvíme o prvním pohlavním styku) je významným ukazatelem našeho sebe sama i sociální identity.

Body, které je třeba zvážit:

  1. Za prvé, pokud uvažujete o sexuální intimitě poprvé, ujistěte se, že to děláte ze správných důvodů (pro vás). Může to být proto, že milujete druhého člověka a chcete to vyjádřit, nebo to může být zvědavost. To, co není správné, je to, pokud jste pod tlakem nebo, proto, že to dělají všichni ostatní.
  2. Ujistěte se, že důvěřujete svému partnerovi, abyste pečlivě pracovali s tělem, pocity a pověstí. Že je to spřízněná duše, se kterou se můžete smát a mluvit, když jste nejvíce zranitelní.
  3. Přemýšlejte o tom, kde a kdy. Diskutujte o svých plánech s partnerem. Uspořádejte si čas a soukromí, pohodlí, hygienu. První pohlavní styk může být spíše nekomfortní než romantická fantazie.
  4. Zajistěte bezpečnostní opatření – nejenom kvůli neúmyslnému těhotenství, ale kvůli prevenci onemocnění. Jedinou formou antikoncepce, která také chrání před pohlavními chorobami, je kondom.
  5. Před, během a poté dýchat a užít si sebe. Sex může být nepříjemný. Může to být bolestivé. To se však postupně zlepšuje, když se naučíte, jak funguje lidské tělo, a to zejména to vaše.

Průzkum prvního sexuálního zážitku

V této studii 331 vysokoškolských studentů dokončilo průzkum, v němž byly položeny otázky týkající se povahy jejich prvního sexuálního zážitku.

Výsledky ukázaly, že účastníci, kteří pozitivně zhodnotili svou ztrátu panenství/panictví (tj. ti, kteří pocítili, že zkušenost byla charakterizována větší důvěrností a vzájemnou úctou) hlásili, že jejich současné sexuální interakce jsou nejzajímavější, fyzicky i emocionálně. Účastníci, kteří měli větší úzkost a lítost nad ztrátou panenství/panictví, měly tendenci hlásit horší sexuální fungování.

Na základě těchto výsledků autoři dospěli k závěru, že první sexuální zkušenost je více než jen milník ve vývoji. Zdá se, že má i vliv na kvalitu dalšího sexuálního života.

Jaké ,,vzdělání“ chtějí rodiče poskytnout dospívajícím dětem?

Rodiče se v tomto ohledu liší. Existují rodiče, kteří se vyhýbají řešení tohoto problému. Ale většinou to jsou rodiče, kteří se přihlásí ke třem zdrojům ochranného přesvědčení: OČEKÁVANÍ + DISKUSE + POKYNY = PREVENCE.

Rodiče jasně uvádějí, co si myslí, že je moudré, vhodné nebo správné, pokud jde o sexuální styk. Někteří rodiče říkají: Můj teenager mě nebude poslouchat. To však není pravda. Mladý člověk bude vaše názory a přesvědčování zohledňovat ve svém myšlení a rozhodování. Vaše přesvědčení a vaše hodnoty jsou důležité, tak se o nich nebojte se svým dospívajícím potomkem mluvit.