Chybějící železo lze do organismu vpravit přímo nitrožilně, mnohem snazší je však suplementovat jej cestou tablet, přičemž nejčastěji využívanou formou je síran železnatý.

Některé z tablet současně obsahují např. kyselinu askorbovou (vitamin C), jež zabraňuje oxidaci železa na trojmocnou, a tedy i hůře vstřebatelnou, formu. Nově dostupné jsou mj. potahované tablety vyráběné speciální technologií „durules“ zajišťující pozvolné a rovnoměrné uvolňování železa z tabletové matrice na větší ploše střeva, a tedy i jeho pozvolné vstřebávání. Důsledkem je celkově vyšší množství vstřebaného železa, které je navíc i lépe snášeno (nižší výskyt trávicích potíží), neboť uvedená technologie zabraňuje lokálně vysokým koncentracím železa. Dostupné jsou však i přípravky s obsahem trojmocného železa a přípravky obsahující kombinaci železa s nejrůznějšími vitaminy a minerály, případně s tzv. mukoproteózou zabraňující kontaktu ionizovaného železa se sliznicí zažívacího traktu.

Význam železa v těhotenství

Nedostatek železa během těhotenství patří k nejčastěji pozorovaným odchylkám laboratorního nálezu (anémie během gravidity celosvětově postihuje cca 41,8 % budoucích rodiček, přičemž u poloviny z nich je prokazován nedostatek železa). Retrospektivní a observační studie poukázaly na vyšší riziko mateřské úmrtnosti u žen s anémií, a to z důvodu krvácení a vyššího sklonu k infekcím. Nedostatek železa se dle některých prací promítá i na vyvíjející se plod, který trpí dlouhodobou nedokysličeností; zaznamenán je vztah k nižší porodní hmotnosti, předčasnému porodu a nižší hodnotě Apgar skóre (tj. mezinárodně užívané bodové skóre sloužící ke zhodnocení zdravotního stavu dítěte záhy po narození).

O významu suplementace železa během těhotenství pojednává řada odborných prací. V nich se ukázalo, že perorální suplementace železem výrazně snižuje (pokles až o 62 %) dle očekávání přítomnost anémie u těhotných žen a současně je provázena obecně zlepšením hematologických ukazatelů ve srovnání s placebem.

Dosud nejucelenější rozsáhlá práce týkající se významu suplementace železem během gravidity pochází z renomované Cochranovy knihovny a zahrnuje 21 dílčích studií z celkem 13 zemí (n = 4 072), přičemž železo bylo těhotným podáváno samostatně, v kombinaci s kyselinou listovou nebo ve formě multivitaminových přípravků s minerály. U žen užívajících suplementaci intermitentně bylo zaznamenáno méně nežádoucích účinků ve srovnání s každodenním podáváním. Zásadní však je konstatování, že různé typy suplementace byly provázeny srovnatelným vlivem na zdraví plodu, porodní hmotnost či výskyt předčasného narození, což je v souladu s předchozími tezemi o významu železa během gravidity.

Případné nežádoucí účinky podávaného železa jsou povětšinou závislé na dávce. K nejčastějším se jednoznačně řadí nevolnost, průjem (ale i zácpa) a křeče v břiše.