Podle Světové zdravotnické organizace jsou úrazy v domácnosti nejčastější příčinou zranění, a u dětí do 14 let věku dokonce nejčastější příčinou smrti. Úrazům je někdy velmi těžké, ba takřka nemožné zabránit, ale vědět, jak v první chvíli pomoct, to by měl zvládnout každý z nás.

  • Otravy

Zejména s lezoucími a zvědavými dětmi byste měli být na takové situace dobře připraveni. Všechny potencionálně nebezpečné látky schovejte mimo dosah dětí a chemikálie nikdy nepřelévejte do láhví od nápojů. Dejte pozor také na jedovaté rostliny doma či na zahradě.  Pokud jste bezprostředními svědky požití léků dítětem, ihned zkuste vyvolat zvracení (opatrně u malých dětí a jen pokud jsou při vědomí) a podat můžete menší množství živočišného uhlí. Jestliže dítě již není při vědomí, uložte ho do stabilizované polohy a zavolejte pomoc.  Při otravě rostlinami vypláchněte ústa čistou vodou, pokuste se vyvolat zvracení, můžete podat tekutinu a živočišné uhlí. Při otravě čisticími prostředky pro domácnost zvracení raději nevyvolávejte, pouze vyplachujte ústa, a co nejrychleji vyhledejte odbornou pomoc.

  • Rány

Dětství je většinou plné všelijakých odřenin, pokousání či řezných ran, kdy jsou pohmožděny drobné cévky v kůži, a rána bolí a krvácí. Ranku vždy pečlivě omyjte čistou vodou. Potřete ji či postříkejte dezinfekcí, u větších poranění však nedezinfikujte ránu samotnou, ale jen její okolí. Přiložte sterilní náplast či gázu, a pokud krev prosakuje, přiložte další vrstvu obvazu, dokud krev nepřestane protékat. Gázu připevněte leukoplastí či obinadlem. Jestliže v ráně zůstaly větší kusy, například kus střepu, sami ho neodstraňujte, jen zajistěte, aby se neposouval, a vyhledejte lékaře.

  • Popáleniny

Mohou být různě závažné, od pouhého zčervenání až po popálení rozsáhlých ploch těla. Při popáleninách prvního stupně (zarudlá, bolestivá kůže) a druhého (zarudlá, bolestivá kůže s puchýři) ihned zchlaďte postižené místo na 1 až 2 minuty studenou vodou. Poté můžete poranění ošetřit přípravkem určeným k ošetření zarudlé a popálené kůže, který hojí a pomáhá k regeneraci kožních buněk. V případě výskytu puchýřů je nikdy nepropichujte! U rozsáhlejších popálenin překryjte místo sterilním obvazem a co nejrychleji vyhledejte lékaře.