Dítě spadající do věkové kategorie 5+ už dosáhlo určité úrovně vývoje v oblasti fyzické, kognitivní i sociální. Umí už řešit lehčí problémy, vysvětlovat jednodušší principy a třídit věci do základních kategorií. Jak  podpořit další vývoj výběrem těch správných hraček?

Předně je třeba mít na paměti, že každé dítě je jedinečná, teprve se formující osobnost. Všechny děti nedělají pokroky stejně rychle a stejně snadno. Zatímco některé dítě dosáhne určitého stupně vývoje dříve, jiné o něco později. To nemusí nutně znamenat, že je s vaším potomkem něco v nepořádku. I když to většinu rodičů svádí k porovnávání typu „co už umí sousedovic Pepík a můj Jarda ještě ne“, nenechte se tím ovlivnit, nebo dokonce znervóznit. Pokud máte přeci jen pochybnost, zda váš junior v něčem nezaostává, spojte se s jeho pediatrem a celou záležitost zkonzultujte.

Dítě v předškolním věku umí na úrovni kognitivních schopností formulovat své myšlenky, klasifikovat dílčí prvky a třídit je do jednotlivých kategorií, řešit jednodušší problémy a vysvětlovat – zvládne například vrstevníkům vysvětlit pravidla hry. Je zároveň schopné rozeznávat autority, řídit se danými pravidly a budovat si přátelské vztahy kolem sebe. Namaluje rozpoznatelný obrázek, napíše své jméno a dokáže dotahovat činnosti do konce, aniž by muselo být upomínáno, co a jak má dělat. Začíná se rozvíjet schopnost porovnávat věci mezi sebou a rozšiřuje se kapacita paměti. Jedny z klíčových schopností, na nichž je třeba v tomto věku pracovat, jsou představivost a kreativita. Kreativní děti jsou vnímavé, spontánní a originální. Hledají stále nová, neotřelá řešení, pracují samy na sobě a neustále posouvají hranice svých možností. Aktivní přístup a zvídavost jim zůstanou a stanou se v dospělosti nedocenitelnými kvalitami nejen v profesním životě, ale i v tom osobním.

Vyvarujte se bezduchých hraček

Chcete-li tuto složku osobnosti u dítěte rozvíjet, pak spíše než hotové hračky s bezduchými motivy jim pořiďte ty, s nimiž se dá nějak pracovat, dotvářet je, spojovat, skládat, seskupovat a vyrábět z nich originální díla. Perfektním příkladem jsou dnes tolik populární modelovací hmoty, kterých je na trhu bezpočet druhů. „Práce s tvarovacími hmotami dětem pomáhá zlepšovat fantazii, tvořivost a zručnost. Vymýšlení různých tvarů, modelování a míchání barev zvyšuje tvůrčí schopnosti, zlepšuje koncentraci a zdokonaluje koordinaci ruce – oči,“ říká manažerka kreativních hraček pro děti LowLands Jana Žučková. „U rodičů i dětí je například hodně populární unikátní silikonová hmota Think Doh. Jedná se o první netvrdnoucí, znovupoužitelnou hmotu na světě. Dá se ovšem i zapéct v případě, že si chcete vyrobené dílko zachovat na památku nebo ho darovat,“ pokračuje s úsměvem Žučková. Hmota je zdravotně nezávadná, antibakteriální a netoxická, pro děti byla schválena jako bezpečný produkt.

Kromě hmot na modelování jsou k rozvíjení osobnosti dobré i různé stavebnice, puzzle a skládačky z materiálů, jako je dřevo, papír, filc nebo pěna. Dejte přednost stavebnicím, které obsahují dostatečné množství stavebních dílků k dalšímu přetváření plus pracovní pomůcky pro tvarování, krájení, malování a lepení. Při takové činnosti nejenže dítě bude nevědomky pracovat na svém rozvoji, ale navíc si užije spoustu zábavy. Zapojí-li se navíc do tvůrčího procesu celá rodina, o vtipné momenty a hezké vzpomínky rozhodně nebude nouze.