Vyvdala příjmení z východu, ale je Češka jako poleno. Narodila se na severní Moravě, odmalička žije v Pardubicích. Vyrůstala v úplné rodině, má jednoho bratra. Její život ovlivnilo krédo jejího táty: „Neznám slovo neumím a neznám slovo nejde“. Marta Kanno je žena mnoha řemesel, neskutečně vnímavá bytost, a přesto stále nohama na zemi.

Marta vede svou privátní poradenskou praxi. Pořádá meditace, semináře a workshopy meditací a osobního rozvoje. Dva roky se svou dcerou a přáteli vede projekt Bez lodiček, pořad, v němž před ostatními ženami i muži vypráví příběh jedné silné ženy. Ženy pak mají s dotyčnou možnost diskutovat, ptát se, inspirovat se a získat i dodat ostatním tolik důležitou naději.

Marto, co je podle vás štěstí? 

Většina lidí ten okamžik zažila, zná jej. Každý si pod pojmem štěstí může uvědomovat a představovat něco jiného, proto je lepší štěstí prožívat než definovat.

Štěstí můžeme vnímat jako shodu vnějších událostí – a pak jej máme, nebo nemáme.

Anebo můžeme štěstí vnímat jako schopnost nebo dovednost věci prožívat šťastně. Toto je schopnost – naše vlastní, nezávislá na vnějším světě – kterou lze trénovat. Ale to jsme už u meditace.

Jaké je tajemství šťastného života?

Schopnost, dovednost, ale hlavně ochota prožívat život šťastně.

Kdy jste nejšťastnější?

Když se mým blízkým daří.

Vrátíme se k těm meditacím. Vy je vedete. Co je smyslem těchto meditací, k čemu bychom na nich měli dospět?

Někteří mystici tvrdí, že se všichni jednou budeme muset naučit meditovat, stejně, jako jsme se všichni kdysi museli naučit chodit.

Meditace je pouť, která obohatí a změní život každého člověka a dá poznání a štěstí každému, kdo se na tuto pouť vydá. Všichni hledáme zdraví, klid, poznání, hojnost, harmonii a především šťastný a spokojený život v každém okamžiku a ve všech situacích. A všichni se snažíme tohoto stavu dosáhnout.

Naše éterické tělo se skládá z tisíců energetických kanálků, které se rozprostírají po celém těle a kterými proudí energie. Právě éterické tělo je hlavní základnou při tvorbě našeho života. Toto energetické tělo je primárním zdrojem všech našich činností, přijímá kosmickou energii během spánku a při meditaci. Tuto energii využíváme při aktivitách těla i mysli – jako je například dívání, myšlení, mluvení, poslouchání a při všech tělesných činnostech. Všechny tyto činnosti jsou zcela závislé na přicházející kosmické energii. A příliv kosmické energie je zase zcela závislý na našich myšlenkách – když přemýšlíme, příliv se blokuje.

Pokud je příliv kosmické energie menší, energie se vyčerpává a toto vyčerpání postupně vede k nemocem ve fyzickém těle. Při meditaci přijímáme hojnost kosmické energie – právě toto je smyslem i cílem meditace, pominu-li rozměr spirituální.

Mají nás tedy meditace očistit? Jsou podobné modlitbám?

V okamžiku, kdy zklidníme tělo a mysl, začne protékat kosmická energie, která čistí všechny nemoci našeho fyzického těla. Takto je možné uzdravit se bez jakýchkoliv léků. Přijímáním kosmické energie čistíme všechny energetické bloky v těle, které vznikají právě „špatným myšlením“.

„Špatným myšlením“ rozumějme různé systémy přesvědčení, programy mysli apod. Čím více praktikujeme meditaci, tím více kosmické energie přijímáme, a ta nás zbaví napětí a stresů. To vede k dobrým mezilidským vztahům, ke zdraví a spokojenosti.

V modlitbě promlouváme my k Bohu. V meditaci Bůh promlouvá k nám. Bohem rozumějme kosmickou energii nebo univerzální zdroj.

Jak často a jak vůbec můžeme meditovat doma?

 Meditaci lze praktikovat každý den kdekoliv a kdykoliv, dokonce i na cestách. Délka meditace by měla odpovídat našemu věku (např. čtyřicetiletý letý člověk by měl při každém sezení meditovat 40 minut). Meditace je pro člověka seriozního, duchovního, učence i věřícího, pro skeptiky i pro ty, co nevědí vůbec nic, pro filozofy, podnikatele, mladé i staré.

Při meditaci můžeme zaujmout jakoukoliv pozici. Musí být pohodlná a stabilní. Můžeme meditovat na zemi – v sedě, v leže nebo v křesle – všude, kde se cítíme pohodlně. Oči jsou dveře do mysli, proto by měly být zavřené. Zklidníme mysl, přerušíme vnější i vnitřní dialog. Relaxujeme a úplně se uvolníme.

Čeho se při meditacích vyvarovat?

Pokud meditujeme sami, tak je potřeba, abychom byli v místnosti opravdu sami. Pokud se účastníme řízených meditací, je třeba mít důvěru v člověka, který meditaci vede.

Meditace je totiž stav, kdy je naše vědomí vysunuté jako šuplíček. Místo něj vzniká volný prostor, který do sebe vtahuje informace z nadvědomí (to znamená z vyšší informační sféry), z podvědomí (takže vlastně z naší zasunuté paměti) a z venku. Do našeho mozku se všechno nahrává jako na nějaký harddisk a zůstává to tam. Pokud nám při meditaci někdo zvenku přeje něco hezkého, je to fajn. Ale může se stát, že nám někdo bude přát pravý opak. A pokud jsme v meditaci, je možné na tento náš harddisk nahrát také negativní informaci.

Náš web se věnuje hlavně zdraví. Často ale lidé dělají tu chybu, že zdraví vnímají čistě fyzicky a opomíjejí zdraví duševní. Co je to vlastně to duševní zdraví?

Duševní zdraví znamená dobrou kondici celé osobnosti. Duševně zdravý člověk je schopen přijímat a zpracovávat informace, řešit problémy, logicky myslet, vytvářet nové věci, aktivně se účastnit dění kolem sebe a adaptovat se na nové situace. Umí dobře komunikovat, je citově vyrovnaný, zvládá vlastní emoce. Fyzické zdraví je pak odrazem zdraví duševního. Nemoc totiž začíná v duši. Pokud má člověk špatný cíl, charakter či pohled na svět, nevyhnutelně to vede k blokům v energetických kanálcích a následně k fyzickým nemocem. Ve své privátní poradenské praxi jsem viděla stovky případů, které mě vedou k závěru: Pokud člověk nezmění svůj charakter, pokud se nezmění jeho náhled na svět, je jeho fyzické uzdravení dočasné. Léčení pouze fyzického těla je odsouvání problému do budoucnosti.

Jak máme pečovat o duševní zdraví?

Shon, stres, nezdravá strava, nedostatek odpočinku, velké pracovní tempo – to jsou rizikové faktory v dnešním zrychleném světě, které duševní zdraví podlamují. V návaznosti na informace o meditacích, o kterých jsem se výše zmínila, jednoznačně považuji právě meditace za dokonalou péči o duševní zdraví. Meditace snižují pocit úzkosti, zvyšují pocit klidu, zlepšují kvalitu spánku či zlepšují koncentraci.  K tomu můžeme přidat obecně známá pravidla – pozitivní myšlení, pohyb, zdravá strava, dostatek odpočinku, harmonický život a posilování sociálních vztahů a vazeb.

Existuje vůbec člověk, který je duševně zcela zdráv? Jak takový člověk vypadá, případně jak by vypadal?

Rozhodně existuje. Myslím si, že je to většina z nás i přesto, že se občas pereme s únavou, vztekem či si zpracováváme nějakou bolístku. Zdravě fungující člověk si je vědom, že může aktivně ovlivňovat vlastní činy i jejich důsledky a mít tak kontrolu nad svým životem. Má kapacitu milovat druhého člověka a přijmout jej takového, jaký je. Nebojí se emočně investovat do blízkého vztahu, důvěřovat a sdílet. Věnuje se smysluplné činnosti s jasným záměrem, která přináší užitek společnosti i jemu. Takový člověk má zralý vnitřní hodnotový systém, podle kterého se svobodně řídí (nekrademe, protože rodiče by to neschvalovali, ale protože jsme přesvědčeni, že je to špatné). Má dobrý kontakt s realitou a v neposlední řadě se umí vyrovnat i s bolestnými aspekty života.

Mám velké štěstí, protože právě ve svém projektu BEZ LODIČEK jsem se potkala a stále potkávám s celou řadou žen a mužů, kteří si navzdory nepřízni osudu zachovali duševní zdraví a situace, které prožili šíří dál jako podporu nás všech.

K projektu Bez lodiček jsem se právě chtěla dostat. Odhalila jste díky němu příběhy několika opravdu silných žen. Jaký příběh vás nejvíce inspiroval, jaký ve vás zanechal největší stopu?

Projekt BEZ LODIČEK jsou příběhy nejen žen, ale i mužů – vždyť muži chodí bez lodiček denně. Nelze říci, že by mne inspiroval pouze ten či onen příběh. Mojí inspirací byly příběhy i vše, co mne při tvorbě každého setkání potkalo. S každým svým hostem jsem prožila nějaký čas, prožila jsem s ním jeho příběh, s mnohými prožívám i další příběhy a s některými mě pojí přátelství. Tak jen namátkou citáty, které ve mně zůstaly už navždy a možná mohou obohatit čtenáře:

Přestaň svůj život snít a začni jej žít.

Buď připraven na změnu, potom tě nic nepřekvapí.

Děvče, na to jste už dost velká, abyste pochopila, že život není spravedlivej.

Nemůžeš? Tak přidej!

Nevěř všemu, co se ti k věření předkládá.

Příležitost si musíš vytvořit.

Jaký je příběh Marty Kanno?

Příběh Marty Kanno je na dlouhé vyprávění. Mohu-li jej hodnotit, je rozmanitý, pestrý, plný změn, krásný i napínavý zároveň. Samozřejmě v něm naleznete i bolest a zklamání. Mým příběhem se jako červená niť táhnou dvě úsloví: Již zmíněné otcovo: „Neznám slovo neumím a neznám slovo nejde.“  A pak moje: „Co vyzařuji, to přitahuji“.

Je něco, co byste chtěla vzkázat všem, ale opravdu úplně všem ženám?

Netroufám si radit, protože jsem přesvědčena, že každý žije svůj život, jak nejlépe umí, ačkoliv nám druhým se to může jevit jinak.  Mám-li však něco vzkázat, pak si to co se snažím předat své dospívající dceři:

„Ženo, jsi úžasná. Každý okamžik tvého života je dokonalý takový, jaký je. Odpouštěj si své chyby, protože vše ve tvém životě je v dokonalé rovnováze. Naslouchej sama sebe, protože právě ve tvém srdci je ta pravda, co potřebuješ znát. Jsi malířkou svého života a nenech se nikým mást. Tvoření, které se ukrývá v tobě, objev. A ono ti vždy přinese radost, lásku a naplněný život.“

Pokud chcete o Martě vědět víc, nebo se přímo objednat na její semináře a meditace, podívejte se na její osobní stránky www.martakanno.cz