Vaginální suchost postihuje mnoho žen v různém věku i životní situaci. Jednou z rizikových skupin jsou také onkologické pacientky, kterých se tento problém často týká. Pálení v pochvě po chemoterapii je jedním z příznaků, který může vyústit v další nepříjemnosti. Proč vaginální suchost vzniká a jak si s ní poradit?

 

Pokud žena podstupuje hormonální terapii, způsobuje vaginální suchost především medikace. Ta je příčinou poklesu hladiny estrogenu v těle. Tyto přípravky se využívají především při léčbě karcinomu prsu pozitivního na estrogenový receptor. V důsledku toho u ženy nastává předčasná menopauza a s ní i všechny její příznaky, jako je právě vaginální suchost, bolest či pálení pochvy.

Proč vaginální suchost vzniká

Postihnout přirozenou produkci estrogenu může často i radioterapie v oblasti pánevního dna. Toto riziko je minimalizováno při využití nízkodávkových režimů. Dále například vnitřní radioterapie, určená pro karcinom děložního čípku, výrazně postihuje zářením přímo vagínu a děložní hrdlo.

Náhlou a trvalou menopauzu způsobuje také chirurgické odstranění vaječníků (ovarektomie).  V tomto případě se symptomy menopauzy, jako je vaginální suchost, mohou dostavit již pár dní po zákroku.

Produkci estrogenu ovlivňují i některé druhy chemoterapie. Ovšem s tím rozdílem, že pokud v tomto případě dojde k symptomům menopauzy, tento stav je ve většině případů dočasný, a produkce estrogenu může být časem obnovena.

 

Sexuální život u onkologických pacientek

Výskyt určité sexuální disfunkce u onkologických pacientek po terapii je vysoký, udává se 40 až 100 %. Nejčastější poruchou je pokles až úplná ztráta libida. Ženy často trápí bolest pochvy nebo její pálení po sexu, anebo vaginální svědění, čímž může klesat schopnost dosáhnout orgasmu a celý akt si užít.

Mimo fyzické problémy, jako je právě vaginální suchost, ovlivňuje onkologické pacientky také jejich psychická kondice. U mnoha z nich klesá zájem o sex v souvislosti s onemocněním samotným, případně může být důvodem únava, strach, deprese a celkově stres. S těmito pocity se často potýkají také ženy po ablaci prsu. V takovém případě může trvat dlouhou dobu, než je žena schopna přijmout svůj vzhled a získat zpět sebevědomí. I to má na sexuální život významný vliv.

 

Co na vaginální suchost použít?

Pokud onkologické pacientky trápí vaginální suchost či další problémy s ní spojené, vždy je vhodné se obrátit na lékaře, který s případnou léčbou pomůže. Tyto potíže je v každém případě vhodné řešit co nejdříve. Navíc nejen že je bolest pochvy velmi nepříjemná, zároveň z ní mohou časem vyplynout další problémy.

Nejen k hydrataci vagíny je vhodné využít krém pro regeneraci vaginální sliznice a proti vaginální suchosti, konkrétně gel s obsahem kyseliny mléčné, askorbové a hyaluronové. Tím je vaginální gel HYDROfemin PLUS (čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném použití prostředku. Hydrofemin PLUS vaginální gel 75 g a 7 x 5 g je zdravotnický prostředek. Certifikát vydala notifikovaná osoba číslo 2409), který se používá k léčbě příznaků suché vagíny a k obnovení kyselého vaginálního pH například v případě právě gynekologických potíží u onkologických pacientek.