Rozpoznání preeklampsie je stále obtížným úkolem gynekologů a porodníků. Jedná se o onemocnění, které vzniká v těhotenství a v jeho posledním trimestru. Příčina spočívá v poruše látkové výměny organismu matky. Vyvíjí se pozvolna týdny až měsíce, většinou již od začátku těhotenství a projeví se v posledních třech měsících. Těžké a neléčené formy mohou vyústit do záchvatu křečí (eklampsie).

Jak poznám preeklampsii?

Preeklampsii může těhotná žena rozpoznat podle následujících symptomů:

  • Vysoký krevní tlak (hypertenze cca 140/90 a více)
  • Proteinurie (přítomnost bílkoviny v moči)
  • Hyperurikémie (zvýšená hladina kyseliny močové v krvi)
  • Otoky, nejčastěji na dolních končetinách
  • Zadržování tekutin, projevující se rychlým přibýváním na váze
  • Trombocytopenie (snížené množství krevních destiček v krvi)

Objevuje se až na výjimky ve druhé polovině gravidity. Představuje nejistou prognózu a závažné nebezpečí pro matku, a zejména pro její plod. Pokud se těhotná necítí dobře, je vždy lepší navštívit lékaře – výrazné zvýšení hmotnosti, bolesti hlavy nebo břicha, nevolnosti či zvracení a poruchy vidění po 20. týdnu gravidity.

Kdo má větší pravděpodobnost výskytu preeklampsie?

Podle MUDr. Ivany Vondruškové jsou rizikovými faktory především – první gravidita, vícečetná gravidita, výskyt preeklampsie v předchozím těhotenství, vysoký krevní tlak, nemoci ledvin, diabetes mellitus, obezita matky a trombofilní stavy. Zvažují se i genetické predispozice.

Prevence preeklampsie

Prevence vyplývá z výše uvedených rizikových faktorů. Gynekoložka MUDr. Vondrušková říká: „Protože se toto onemocnění může vyskytnout i u jinak zcela zdravé ženy, která je těhotná poprvé, je prevencí pouze pravidelná kontrola v poradně u gynekologa, který pokaždé kontroluje tlak, moč, otok a celkový stav těhotné. Tak lze zachytit již první příznaky.“

Péče o ženy s preeklampsií

Mezi základní léčebná opatření patří klidový režim a lehká nedráždivá dieta bez omezení soli. Podle MUDr. Vonduškové jsou důležité kontroly tlaku, dále selfmonitoring, nasazení léků na hypertenzi, které jsou vhodné pro těhotnou. Při nálezu bílkoviny v moči následuje podrobné vyšetření moč, k vyloučení uroinfekce, a podle potřeby se provádí další potřebná vyšetření, jako jsou vyšetření krve na kyselinu močovou, počet krevních destiček, srážlivost krve a jaterní testy.

Preeklampsie je onemocnění, které se může velmi rychle zhoršovat, proto bývá nutná hospitalizace. U těžkých forem a při akutním ohrožení života matky je většinou nutné ukončit těhotenství císařským řezem. Pokud není ukončení gravidity urgentní, je možno porod vyvolat. Při těžké formě preeklampsie je bezprostředně ohrožen život matky eklamptickým záchvatem nebo některými komplikacemi, které preeklampsii provázejí (např. HELLP syndrom). Po 36. týdnu těhotenství již nehrozí nebezpečí nezralosti plodu, proto se těhotenství ukončuje, jakmile je preeklampsie potvrzena. Jedná se o onemocnění, které se zhoršuje téměř vždy a ohrožení života matky nebo plodu je pouze otázkou času. Včasné ukončení těhotenství znamená v současné době jedinou opravdu účinnou terapii.

Komplikace preeklampsie = eklampsie

Eklampsie je smrtelně nebezpečný stav, který se může vyskytnout před porodem, během porodu nebo také až deset dnů po porodu. Dá se považovat za komplikaci chorobného stavu, který označujeme jako preeklampsii. Projevem eklampsie jsou poruchy prokrvení mozku, které se projeví bolestmi hlavy a závratěmi, přítomna může být i nevolnost a zvracení. Hlavním projevem eklampsie jsou křeče celého těla, které mohou připomínat těžký epileptický záchvat. Léčba musí být rychlá a agresivní. U ženy je nutné zajistit žilní vstupy a přívod kyslíku, nitrožilně se podávají léky tlumící křeče. V případě výskytu vysokého tlaku, což je časté, se podávají antihypertenziva. Jedinou skutečně účinnou metodou je nicméně okamžité ukončení těhotenství, a to bez ohledu na životaschopnost plodu. Pro matku se totiž při rozvinuté eklampsii jedná o život zachraňující zákrok.