Na prvním místě mezi viníky nadváhy a obezity je špatný životní styl – nedostatek pohybu, nevhodná strava… Hned na druhém je ale genetika. Víte, jestli jsou právě u vás kila navíc dědičná? A tušíte, co s tím v takovém případě dělat?

Spousta lidí s nadváhou dokola opakuje: „Jsem po babičce, nikdy nezhubnu!“ Do jisté míry mohou mít pravdu. „Genetika se podílí na vzniku obezity z 50 %, v případě obou obézních rodičů až z 80 %,“ podotýká k tomu Monika Bartolomějová, hlavní nutriční specialistka ze Světa zdraví, ale ještě pokračuje: „Na druhou stranu není bezpodmínečně nutné očekávat, že člověk s genetickou predispozicí určitě přibere nad rámec zdravé normy. Pořád je tu totiž dost velký prostor pro to pracovat s jídelníčkem a pohybovými aktivitami. Spíše je důležité vnímat obezitu v předchozích generacích rodiny jako varovný signál a o to více pečovat o svůj životní styl: skladbu jídelníčku, souhrnný kalorický příjem a pohyb víc než musí ti, kteří tuto genetickou výbavu nemají.“ Vymlouvat se tedy na genetiku není k ničemu. Pokud ovšem objektivně řešíte riziko rodinné obézní anamnézy, měly by vaše první kroky v případě touhy po zhubnutí vést jen za jediným člověkem: lékařem nebo odborníkem, který s lékaři úzce spolupracuje.

PRO ZAJÍMAVOST: Geny podepisující se na tom, jak vypadáme, jsou dvojí:
A. Leptogenní – brání rozvoji obezity
B. Obezigenní rozvoj obezity podporují

Svět bez obezity

Při hubnutí je důležité zohlednit genetické predispozice. Co se toho týče, je to vlastně jediná dokonale individuální cesta k hubnutí šitému vám skutečně na míru. Když totiž víte, v čem je genetický problém, snáze z něj najdete cestu. A proto jsou tu krevní testy, konzultace s odborníky, dotazníky shromažďující informace o vašich rodinných zvyklostech z oblasti stravování, pohybu, ale i lékařské anamnézy. Proč je toho třeba tolik? „Pokud máme podezření na genetickou zátěž, je třeba pomoci dotyčnému vystoupit ze začarovaného kruhu. Geneticky daná nadváha či obezita často vznikly na základě špatných návyků předchozích generací. Tento genetický základ včetně zvyklostí se dědí dál a problém se opět jen prohlubuje. Jestliže se ale i přes tuto genetickou výbavu vydáte jiným, zdravější směrem, který se bude nově předávat z generace na generaci, pak máte možnost ovlivnit geny směrem k budoucím pokolením. Je třeba si však uvědomit, že geny se dědí nejen od našich rodičů a prarodičů, ale pro další pokolení hrají roli samozřejmě i geny partnera a jeho rodiny, takže vznikají různé mixy a tak je to stále dokola. Navíc také záleží na tom, jakým způsobem se zhubne. Nevhodným hubnutím se může problém naopak ještě prohloubit,“ podotýká Monika Bartolomějová.

Bez výmluv

Genetické faktory ovlivňující vaši váhu jsou až druhé nejsilnější! Tím prvním a nejzásadnějším vždycky bude to, jaký životní styl zvolíte. Co budete jíst, jak se budete hýbat a celkově se starat o své zdraví!

Druhý díl si můžete přečíst zde.