Dáváte při svých zdravotních problémech přednost alternativní medicíně, jinak známé jako homeopatie? Věděli jste, že homeopatie představuje v současné době ve světě nejrozšířenější obor „alternativní“ léčby. A už jste slyšeli o tzv. naturopatii? Kdo je naturopat, jaké jsou zásady naturopatie, jak se liší od homeopatie, a více se dozvíte v dnešním článku.

Přírodní léčba jménem naturopatie

Naturopatie vyznává holistický přístup (vychází z přesvědčení, že skutečnost nelze pochopit podle jejích jednotlivých částí, ale pouze jako větší celek – pozn. red.) k uzdravování organismu založen na principu, že tělo má vrozenou schopnost léčit se samo. Zásadou naturoterapie je léčit každého člověka jako samostatného jedince a léčit celé tělo, nejen postiženou oblast.

Naturopatie je systém zdravotní péče s dlouhodobou historií tradičních filozofií a postupů, s lékařsky vyškolenými terapeuty a s přírodními způsoby terapie klientů.

Kdo je naturopat?

Naturopat je zdravotník, který aplikuje přirozené terapie. Což zahrnuje schválené přírodní léčebné postupy, jako je homeopatie, akupunktura a bylinná medicína, stejně jako využití moderních metod, jako jsou biorezonanční terapie, ozonoterapie a hydroterapie. V dnešní době, kdy moderní technologie, znečištění životního prostředí, špatná strava a stres hrají významnou roli v degradaci zdraví, má naturopatova schopnost aplikovat přirozené metody hojení velmi důležitou roli. Často je naturopat poslední možností pro pacienta, který hledá dlouhodobě řešení, jak se vyléčit.

Pomocí různých metod diagnostiky může naturopat často úspěšně identifikovat predispozici před nástupem akutního onemocnění a léčit pacienta specifickými terapiemi a změnami v jeho životním stylu.

Zásady naturopatie

• Léčebná síla přírody – příroda má vrozenou schopnost léčit

• Identifikuje a léčí příčinu – vždy existuje základní příčina, ať už fyzická nebo emoční

• Neublížit – naturopat nikdy nepoužije ošetření, která mohou ublížit • Léčba celé osoby – při přípravě léčebného plánu se berou v úvahu všechny aspekty osoby

• Naturopat jako učitel – naturopat umožňuje pacientovi převzít zodpovědnost za své zdraví

• Prevence je lepší než léčba – naturopat může odstranit toxické látky a situace z životního stylu pacienta, aby zabránil vzniku dalšího onemocnění

Homeopatie vs. naturopatie

Homeopatie a naturopatická medicína jsou jedinečné a doplňující způsoby zdravotní péče. Obě alternativní medicíny vyznávají holistický přístup. Pojmy „homeopat“ a „naturopat“ znamenají různé věci v různých státech. Ve státech, které povolují naturopatické lékaře jako lékaře primární péče, je praktikant z naturopatické medicíny známý jako naturopatický lékař. Naturopatický lékař může praktikovat homeopatii. Ta patří mezi několik způsobů, které mohu naturopatictí lékaři používat k řešení vašich zdravotních potíží. V těchto státech může osoba, která nedosáhla stupně naturopatického lékaře z akreditované čtyřleté školy přírodních lékařů, praktikovat homeopatii, ale není jí povoleno nazývat se „naturopatickým lékařem“.

V ČR funguje Česká Naturopatická Společnost, která byla založena v roce 2013. Posláním je prosazení poskytování vysoké úrovně naturopatické praxe – poradenství v oblasti celostní přírodní medicíny v České republice. Uskutečnění tohoto cíle umožní základna profesionálně vyškolených naturopatů, fytoterapeutů a klinických nutričních terapeutů s vysokým standardem jejich profesní úrovně. (www.naturopati.cz)

 

Za jakých okolností byste se měli rozhodnout pro prohlídku naturopatického lékaře?

1. Chcete-li lékaře, který bude léčit vás, nejen nemoc

Naturopatičtí lékaři jsou vyškoleni k léčbě celé osoby. To vyžaduje čas a porozumění genetickým, environmentálním a behaviorálním faktorům, které mohou ovlivnit vaše zdraví.

2. Chcete-li individuální léčbu

Naturopatičtí lékaři chápou, že neexistuje žádná jednostranná léčba, která by fungovala pro všechny. Váš plán léčby bude jedinečně přizpůsoben vašemu zdravotnímu stavu, vašim cílům v oblasti zdraví a vašemu životnímu stylu.

3. Chcete-li léčit příčinu nemoci, ne jen příznaky

Zatímco příznaky nemoci mohou být zvládnuty, je důležitější pochopit a léčit základní příčinu, což je ohnisko naturopatie.

4. Chcete-li se aktivně podílet na správě svého vlastního zdraví

Naturopatický lékař vám pomůže zjistit, co vaše tělo potřebuje, aby zůstalo zdravé.

5. Máte-li chronickou bolest a nechcete užívat léky, jako je ibuprofen, acetaminofen nebo vysoce návykové opioidy

Bolest, která trvá nejméně šest měsíců, je složitější než akutní bolest a vyžaduje komplexní a dlouhodobý přístup ke zvládnutí.

6. Vyzkoušeli jste všechny obvyklé lékařské možnosti pro diagnostiku a léčbu zdravotního stavu.