Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je onemocnění, při kterém se do nohou nedostává dostatek kyslíku a živin potřebných k jejich správné funkci, a tkáně trpí nedokrvením (ischemií). Lze těmto obtížím zabránit?

Při chronické formě nemocní pociťují svíravou bolest dolních končetin (tzv. klaudikační bolest) poté, co ujdou určitou vzdálenost. Později bolesti vznikají i v klidu, na prstech se objevují defekty a nemocní jsou ohroženi odumřením tkáně a ztrátou končetiny nebo její části. Nejčastější příčinou je ateroskleróza.

Bolest nohou nepodceňujte

Příčinou vzniku cévních mozkových příhod, infarktů myokardu a ischemických obtíží v oblasti dolních končetin je nejčastěji výše zmíněná ateroskleróza, což je systémové onemocnění postihující tepenný systém. Ateroskleróza vede k postupnému zužování až uzávěru lumen postižené tepny. Často (nejvíce u kuřáků) jsou jejím prvním projevem v těle právě bolesti dolních končetin při chůzi.

Riziko stoupá s věkem

Výskyt ischemické choroby dolních končetin v populaci stoupá s věkem, je častější u diabetiků – u nich má ICHDK těžší průběh a horší prognózu. Pokud pacient přijde s těmito obtížemi včas, lze úpravou životního režimu a vhodnou léčbou ovlivnit rizikové faktory aterosklerózy, a předejít tak cévním příhodám v jiných oblastech jako jsou mozek a srdce, nebo tyto závažné příhody alespoň oddálit. Zároveň lze zlepšit bolesti dolních končetin při chůzi. – tzv. klaudikace.

Mezi základní opatření u pacientů s projevy ICHDK patří: 

  • Stop kouření: kouření má nepříznivý vliv na další vývoj onemocnění – způsobuje jeho zhoršování a výrazně snižuje účinnost léčby. U pacientů pokračujících v kouření má onemocnění horší prognózu.
  • Dietní opatření: snížení nadváhy, snížení cholesterolu v krvi, u diabetiků kontroly glykémií.
  • Intervence ostatních rizikových faktorů: léčba vysokého krevního tlaku.
  • Hygiena dolních končetin: včetně věnování pozornosti prasklinám, otlakům a změnám barvy končetin.
  • Předcházení zranění končetin: v terénu nedostatečného krevního zásobení končetin se jakékoli drobné zranění hůře hojí, proto je nutno opatrně postupovat např. i při pedikúře a stříhání nehtů. Toto je zvláště důležité u diabetiků.
  • Neohřívat končetiny přímým teplem: neprovádět ani tzv. střídavé koupele (přímé ohřátí špatně prokrvené pokožky může způsobit další zhoršení její výživy). Prospěšnější je nepřímé zahřívání (např. přikrytím, přiložením elektrické dečky v bederní krajině apod.)
  • Dostatek celkového pohybu: přiměřeně věku (plavání, turistika, cyklistika…)
  • Pravidelné cvičení končetinami se zaměřením na zlepšení symptomů ICHDK: zejména v období, kdy je špatné počasí a nemůžete chodit ven, provádějte cviky, které vedou k lepšímu zásobení krví ve svalech a k lepší výkonnosti při chůzi.

Cvičební plán 

chodecky trenink polohové cviky vystupy na spicky