Nedostatečná činnost štítné žlázy se projeví celkovým zpomalením organismu a trpí jí 15 až 20 % žen ve věku kolem 50 let. Nemocného trápí spavost, únava, zimomřivost a zácpa. Zvýšená funkce štítné žlázy se projevuje nadměrným pocením, bušením srdce, intolerancí tepla i psychickými změnami. Jaká jsou onemocnění štítné žlázy?

Endokrinologická onemocnění

Nejčastějšími endokrinními problémy jsou poruchy funkce a struktury štítné žlázy. Velmi častým problémem je dále osteoporóza, zejména u žen po menopauze. Mnohem méně se setkáváme s poruchami příštítných tělísek, poruchami nadledvin či hypofýzy. V oboru gynekologické endokrinologie je velmi častým problémem syndrom polycystických ovarií. Onemocnění je charakteristické nepřítomností menstruace, zastavením ovulace, neplodností a výskytem ochlupení na neobvyklých místech.

Jaké onemocnění poznáme?

V posuzování, zda jde o poruchu štítné žlázy, je třeba vycházet z komplexního klinického nálezu. Toto rozhodování patří do rukou specialisty nebo v případě prvního kontaktu do rukou praktického lékaře. „Zjednodušeně lze říci, že zvýšená funkce štítné žlázy je doprovázena nadměrným pocením, intolerancí tepla, bušením srdce, psychickými změnami ve smyslu agitovanosti, nervozity, nespavosti, častějšími stolicemi, svalovou slabostí a eventuálně hubnutím. V určitých situacích se mohou přidružit otoky víček, bolesti očí,“ popsal MUDr. Richard Sotorník.

Při nedostatečné funkci štítné žlázy je nález zřetelný často až v pokročilejších stadiích onemocnění a je charakteristický únavou, spavostí, zimomřivostí, zácpou, suchou kůží a podobně. Vzhledem k rutinnímu vyšetřování TSH (hormon produkovaný podvěskem mozkovým) se častěji setkáváme s počátečními stadii onemocnění, která na sobě lidé většinou nepoznají.

Jaká jsou onemocnění štítné žlázy?

Jedná se principiálně jednak o poruchu funkce štítné žlázy a dále o strukturální změny. Do této oblasti patří prosté zvětšení nebo přítomnost nejrůznějších ložiskových změn, v převážné většině uzlů či pseudocyst nezhoubného původu. Ojediněle zachytíme rakovinu.

Posledním projevem onemocnění štítné žlázy je její zvětšení. V této situaci je na krku v oblasti štítné chrupavky hmatná struma neboli zvětšení štítné žlázy nejrůznější konzistence a velikosti. Za určitých anatomických okolností však nemusí být ani velká struma patrná.

Patřím do rizikové skupiny?

Onemocnění štítné žlázy jednoznačně častěji postihuje ženy a též jde o rodinnou dispozici. Mezi vnější faktory patří podávání některých léků či ozařování krku. Všichni tito pacienti jsou většinou endokrinologicky podchyceni.

Léčba pacientů s onemocněním štítné žlázy

Snížená funkce štítné žlázy se léčí substituční léčbou ‒ podáváním hormonů štítné žlázy v tabletách. Zvýšená funkce se zklidňuje léky, které blokují tvorbu hormonů štítné žlázy, a podle vývoje onemocnění, a řady dalších faktorů, se přistupuje buď k jejímu chirurgickému odstranění či k podání radioaktivního jodu. „Základem léčby zhoubných nádorů je operační řešení. Následně se podává radioaktivní jod a zavádí se dlouhodobá náhradní (substitučně-supresní) léčba hormony štítné žlázy. Nezhoubné strumy se obvykle sledují ultrazvukově, často za podávání hormonů štítné žlázy,“ vysvětlil MUDr. Richard Sotorník.

Je možné onemocnění štítné žlázy předcházet?

Účinně lze předcházet zejména onemocněním štítné žlázy z nedostatku jódu. Díky jodaci kuchyňské soli je v současnosti pro obecnou populaci v České republice zajištěn dostatečný příjem jodu.

„Komplikacím z nedostatku jodu v těhotenství se předchází zvýšeným přívodem jódu během gravidity v tabletách. Na druhou stranu nadměrný přívod jódu může za určitých okolností zhoršit či vyvolat onemocnění štítné žlázy. Proto není v České republice u běžné populace suplementace jódem za současné situace doporučována,“ dodává MUDr. Richard Sotorník.