Období, kdy je organismus vyčerpaný po zimě, slunečního svitu se ještě příliš nedostává a našemu tělu chybí vitaminy z čerstvého ovoce a zeleniny, se snadno stává obdobím nejrůznějších únav a špatných nálad. Jak ale poznáme, že už náš problém přerůstá spíše v depresi a měli bychom se svěřit do rukou odborníka?

„Deprese diagnostikujeme, pokud smutné nálady trvají nepřetržitě déle než dva týdny, nemocný má málo energie, špatně spí, špatně se soustředí, po menší námaze je unavený, má zhoršené sebehodnocení, pocity viny, zhoršenou chuť k jídlu, ztrátu libida. Depresi nám také pomůže rozpoznat fakt, že bývá horší po ránu. Při těžké depresi se člověk není schopen účastnit běžných denních aktivit. Lékaře je dobré vyhledat včas, aby deprese nepřešla do chronicity,“ upozorňuje Klára Jakešová, která pracuje jako sekundární psychiatr v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Zamiřte k praktickému lékaři

Naše první kroky, pokud na sobě zjistíme některé z výše uvedených příznaků, by měly vést k našemu praktickému lékaři. Ten dokáže objektivněji příznaky zhodnotit, doptat se na všechno potřebné a uvážit, jaký další postup bude nejvhodnější. Pokud je deprese pouze lehkého charakteru, může vás základními antidepresivy léčit sám, spíše vás ale odešle na psychoterapii (tu může poskytovat psycholog i psychiatr) nebo přímo k psychiatrovi, který může předepisovat léky. Obecně ale platí, že lehčí deprese se léčí spíše psychoterapií, a k léčbě medikamenty se přistupuje, až pokud to nestačí; u léčby těžších depresí se doporučuje kombinace léků a psychoterapie.

A jaké jsou rizikové faktory nebo období v životě? „Léčí se samozřejmě lidé bez ohledu na věk či cokoliv jiného, ale některá riziková období se sama nabízejí. Jsou jimi například období po porodu, odchod do důchodu, období po smrti blízkého člověka, rozchodu, ztráty zaměstnání a podobně. Dále pak po zjištění závažné nemoci či úraze u sebe nebo blízkých,“ uvádí Klára Jakešová. „Predispozici v rodině často nacházíme u schizofrenie či bipolární poruchy, ale „dědičná“ může být do jisté míry i deprese,“ doplňuje.

Deprese jsou dobře léčitelné

Pokud tedy procházíte náročným obdobím, a ještě navíc třeba máte v rodině některé z uvedených diagnóz, dbejte na pohyb na čerstvém vzduchu, pestrou stravu, relaxaci, včasné řešení problémů a nepřetěžování se. Pokud vám už nějakou dobu není psychicky nejlépe a vše se spíše zhoršuje než naopak, vyhledejte odbornou pomoc. Deprese jsou velmi dobře léčitelné a není proč s pomocí sobě samému otálet.