Věděli jste, že zdravé sourozenecké vztahy vás mohou významně ovlivnit ve vašem pozdějším životě? Ti, kteří mají pozitivní vztah ke svému sourozenci, vykazují vyšší životní spokojenost a nižší míru deprese. Také v době onemocnění a traumatických událostí si sourozenci navzájem poskytují emocionální, společenskou a psychickou podporu. Jak podpořit sourozenecké vztahy a proč jsou tak důležité?

Sourozenecká rivalita

„Ne, já jsem byl první.“ Který rodič by tohle neznal. Ale co můžete dělat, abyste pomohli vašim dětem pracovat prostřednictvím rozdílů a zároveň zajistit, aby se navzájem stále milovali? Samozřejmě sourozenci budou soutěžit a boje mezi nimi budou, ale nemusí trvat dlouho, lépe řečeno – po celý zbytek života.

Zde jsou některé způsoby, jak můžete pomoci svým dětem pracovat na jejich vzájemném sourozeneckém vztahu:

1. Učte a modelujte respekt

Učte své děti, aby se navzájem respektovaly. Nedovolte, aby jejich život byl soutěž, ale oslavou jejich individuality.

2. Učte je správným způsobům řešení konfliktů

Pokud se děti nebudou učit, jak správně komunikovat, nikdy se to nenaučí samy. Pokud vaše děti neustále bojují, nedovolte jim pokračovat, a už vůbec ne ve stejném rozsahu. Naučte je, jak vyřešit jejich rozdíly.

3. Odměňte pozitivní chování

Často je to negativní chování, které upoutá vaši pozornost. Stejnou měrou by mělo být vnímáno i to pozitivní. Děti se dají odměnit za to, že dělají správnou věc. Udělejte si čas, abyste zjistili, kdy vaše dítě dělá něco správně. Odměna za něco správného musí však trvat déle než trest za něco špatného.

4. Když se disciplína zaměřuje na chování, nikoliv na osobu

Rodiče často mluví o tom, jak „špatně“ se jejich dítě chovalo v dané situaci. Buďte opatrní, abyste nezapadli do označování osoby (dítěte), namísto chování.

 5. Podporujte aktivity, které podporují týmovou práci a soudržnost.

Učte své děti spolupracovat. Pomozte jim komunikovat a vyjadřovat své nápady. Také je povzbuzujte, aby přijaly myšlenky svého bratra nebo sestry. Protože jak se říká: „Víc hlav, víc ví.“

Tři důvody, proč jsou sourozenecké vztahy velmi důležité
  • Přátelství může přicházet a odcházet, ale sourozenec zůstává. Tento vztah je často jedním z nejdůležitějších vztahů v životě člověka.
  • Sourozenecké vztahy jsou autentické. Často sourozenci vyrůstají ve stejném prostředí, sdílejí stejné rodiče a sdílejí společné vzpomínky a podobné zkušenosti.
  • Naši sourozenci jsou náš rodokmen. Jsou součástí toho, kdo jsme, a náš vztah má společnou historii, která ho dělá neocenitelným.

Rodiče, jste důležití!

Jak děti stárnou, povzbuzujte je k udržení sourozeneckého vztahu. To může být těžší, když dospívají a mají nezávislé životy. Udělejte si čas pro setkání rodiny (týdenní, dvoutýdenní nebo měsíční). Spojte se s celou rodinou, abyste mohli diskutovat o nesnázích, problémech a oslavách. Dejte všem členům domácnosti šanci mluvit – nezapomeňte na děti. Dejte dětem najevo, že si ceníte každého z nich tím, že si uděláte čas na každého. Budou se cítit zvláštní a ocenění.  A v neposlední řadě poskytujte svým dětem příležitost sdílet čas a aktivity s vámi.

Sourozenec jako nejlepší přítel

Většina rodičů nechce nic víc, než ať jejich děti vyrostou, a samozřejmě, ať jsou zdraví. Sourozenci jsou ale nezbytní pro rozvoj dítěte. Výhody zdravého sourozeneckého vztahu mohou trvat celý život. Časem se ze sourozenců mohou stát i nejlepší přátelé. Navíc kdo vás, kromě vašich rodičů, zná lépe než váš bratr nebo sestra?