Každý rodič se snaží dělat pro své děti to nejlepší. Doprovázíme a podporujeme je ve všech důležitých momentech života. Jednoho dne však přijde ona očekávaná, a tak trochu obávaná, chvíle, kdy se děti začnou ptát na sexuální život. Jak s tím naložíte? 

Toto téma se dotýká každého rodiče bez výjimky. Jsme vystaveni mnohým otázkám a situacím, které pro nás nemusí být vždy příjemné. Jak nejlépe projít s dítětem období dospívání a nabídnout mu diskrétně, citlivě a účinně praktické rady a informace?

Začněte u sebe

V první řadě musíme začít u sebe a uvědomit si, jak moc jsme jako rodiče schopni o sexu s dětmi hovořit a co vše a jakou formou jim chceme říci. „Rodiče někdy nejsou zvyklí o tak intimních věcech hovořit. Mnohdy mají podobnou zkušenost z vlastního dětství, kdy s nimi o sexu nikdo nemluvil, a toto téma bylo v rodině tabu. Musíme si však uvědomit, že se týká každého dítěte a každé dítě se o svou sexualitu přirozeně zajímá,“ říká psychoterapeutka Mgr. Jana Březinová a dodává: „V době internetu není pro děti těžké se dostat k informacím a ne vždy v podobě, kterou bychom chtěli. Proto je lepší, když se děti včas dozví co nejvíce informací od rodičů či z důvěryhodných zdrojů.“

Vyvarujte se mýtů

Mezi rodiči je bohužel i v této oblasti rozšířená celá řada mýtů. Například, že sex je pouze pohlavní styk, čím dříve se dítě dozví o sexu, tím dříve zahájí vlastní sexuální život, nebo že nebudeme-li s dětmi o sexu mluvit, tak jej nebudou zkoušet. Tyto mýty mohou výrazně ovlivnit náš přístup a zkomplikovat debatu s dítětem o sexu.

Pro lepší orientaci, co vlastně dětem důležitého říci, nabízíme několik rad:

  • O sexu mluvte se svým dítětem stejným způsobem, jako mluvíte o jiných oblastech života. Využijte své zkušenosti se způsobem komunikace, který se vaší rodině osvědčil, a hovořte s dítětem otevřeně.
  • Pracujte s dítětem na vzájemné důvěře a otevírejte prostor pro bezpečnou komunikaci tím, že budete respektovat jeho soukromí a potřeby.
  • Co nejdříve s dítětem mluvte o jeho intimitě, o hranicích, které by měli ostatní dospělí respektovat. Konkrétně například, že cizí dospělí nemají dítěti sahat na intimní místa a dělat cokoli, co se mu nelíbí.
  • Sex není jen pohlavní styk, ale patří k němu postupné objevování intimity a rozkoše. K sexu patří také různé praktiky, které bude vaše dítě zkoušet!
  • Respektujte sexuální potřeby vašeho dítěte, jsou přirozené a patří k normálnímu a přirozenému vývoji.
  • Mluvte se svým dítětem o možných sexuálně přenosných nemocech, intimních potížích a virových onemocněních. Vysvětlete jim, proč je nutné se očkovat proti rakovině děložního čípku a poučte je o důležitosti vysoké účinnosti očkovací látky. (Vakcína plně hrazená ze zdravotního pojištění poskytuje 93% ochranu proti vzniku závažných předrakovinových změn na děložním čípku.)
  • Nikdy se dítěti nesmějte a nepodceňujte jeho prožívání prvních lásek a vážných vztahů. Nalomíte tak jeho důvěru k vám.
  • Posilujte v dítěti odpovědnost za vlastní sexuální život. Nabízejte mu dostupné antikoncepční a preventivní prostředky (kondom, hormonální antikoncepci ve spolupráci s lékařem, očkování proti rakovině děložního čípku apod.)
  • Není podstatné, kdy dítě se sexem začne (musí však respektovat zákonnou hranici), ale jakým způsobem.
  • Pokud se sami na rozhovor s dítětem necítíte, bez obav požádejte odborníky o pomoc (učitele, psychology, lékaře apod.).

Prevence rakoviny

Důležitou součástí sexuální výchovy by mělo být poučení o riziku rakoviny děložního čípku. Ta se nepřenáší pouze pohlavním stykem, jak se mnoho lidí mylně domnívá, ale k nákaze může dojít i při nekoitálních sexuálních aktivitách, které k dospívání a poznávání vlastní sexuality patří. Rozhodnutí pro očkování proti rakovině děložního čípku automaticky neznamená, že dívka zahájí sexuální život. To závisí na mnoha jiných faktorech. Pokud se ale časem rozhodne sexuálně žít, bude lépe ochráněná před možnými riziky. Společné rozhodnutí k očkování by mělo být vnímáno jako součást odpovědného přístupu k sexuálnímu životu a svému zdraví,“ dodává Jana Březinová.

Očkování: ano, nebo ne? 

Vzhledem k prokázané bezpečnosti a účinnosti vakcín je vhodné dívky naočkovat, a to ideálně před zahájením sexuálního života, tedy před tím, než se mohou se sexuálně přenosnými HPV viry setkat. V tomto období reaguje jejich imunitní systém nejlépe tvorbou vysokých hladin protilátek a ochrana je tak nejvyšší. „V současné době je k dispozici vakcína, která chrání dívky a ženy ve více než 90 % před vznikem závažných předrakovinových změn na děložním čípku bez ohledu na to, který typ HPV viru změnu způsobil. Pro třináctileté dívky je od letošního roku plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění a očkování provádí praktický dětský lékař,“ říká gynekoložka a sexuoložka MUDr. Petra Vrzáčková a doplňuje: „Očkování má však význam i u mladých dívek, které již sexuální život zahájily. Zvážit by ho měly všechny mladé dívky do 25 let. U těch totiž můžeme v průběhu jejich života očekávat změnu sexuálních vztahů a vakcinace je chrání před nákazou i od budoucích partnerů.“