Ať už jste první, prostřední nebo poslední narozené dítě, pořadí, ve kterém jste se narodili, může mít velký vliv na vaši osobnost a chování. Zajímá vás jaký? Více se dozvíte v našem článku…

Narození + rodičovství = chování

Kvůli tomu, že některé dítě musí být prvorozené, tak se stává jakýmsi experimentem pro nové rodiče. Ti se budou instinktivně snažit porozumět jeho potřebám, ale i přes nejlepší úmysly se dopustí řady omylů. Možná, že se rodiče stanou starostlivými opatrovateli, kteří jsou velmi pozorní, přísní a nadbytečně nervózní. To může způsobit, že se z dítěte stane perfekcionista a vždy bude usilovat o potěšení svých rodičů.

Naproti tomu, pokud se rodiče rozhodnou mít druhé dítě, mohou druhorozeného vychovávat s menším množstvím pravidel a zásad jako u prvního potomka, mnohdy kvůli svým zkušenostem, které narůstají zároveň s počtem narozených dětí. Mnohdy bývají také méně pozorní k druhému dítěti. Prvorození většinou soutěží o pozornost, a proto právě druhý potomek bude pravděpodobně méně náchylný k impulzivnímu chování. To může způsobit, že druhé dítě je méně perfekcionistické, ale těší se z pozornosti, kterou dostane ve srovnání se svým starším sourozencem.

Stručně řečeno, není to nutně pravidlem, že dítě, které se narodilo první, bude vystupovat jako vůdce. Spíše jde o skutečnost, že rodiče u svého prvního dítěte více formovaly jeho postoj a chování.

Prvorození

Jako „vůdci“ bývají prvorozenci často:

 • Spolehliví
 • Svědomití
 • Opatrní
 • Úspěšní

Prvorození se v přítomnosti rodičů vyskytují déle, což může vysvětlovat, proč se někdy chovají jako dospělí. Prvorozené děti jsou pečlivé a chtějí být nejlepší ve všem, co dělají. Vynikají při získávání pozornosti u dospělých.

Prostřední dítě

Prostřední dítě se často cítí vynecháno a zažívá pocit: „No, nejsem nejstarší, nejsem nejmladší, kdo tedy vlastně jsem?“ To obvykle vede prostřední děti k tomu, aby zapadly mezi svými vrstevníky a našly si mezi nimi své místo, protože rodičovská pozornost je obvykle věnována milovanému prvorozenému nebo naopak nejmladšímu členu rodiny.

Obecně platí, že prostřední děti mají tendenci mít následující charakteristiky:

 • Trochu vzpurní
 • Mají prosperující přátelství
 • Společenští
 • Peacemakeři

Poslední narozený

Nejmladší děti mají tendenci být nejvíce svobodné vzhledem k tomu, že rodiče se chovají stále více liberálně a nechávají mu, aby si vybral svou cestu. Nejmladší děti v rodině mají tendenci být:

 • Zábavné
 • Nekomplikované
 • Manipulativní
 • Hledající pozornost

SUPER-PRVOROZENÝ

Být jediným dítětem je jedinečné místo v rodině. Bez sourozenců, kteří soutěží. Jediné dítě monopolizuje pozornost a zdroje rodičů, a to nejen krátce, ale navždy. Ve skutečnosti to dělá dítě něco jako „super-prvorozeným“: jedináčci mají výsadu (a břemeno) mít plnou podporu a očekávání svých rodičů. Pouze děti, které nemají sourozence, mají tedy tendenci být:

 • Zralé na svůj věk
 • Perfekcionisté
 • Svědomité
 • Pilné
 • Vedoucí

V případech, kde se narodí dvojčata, máte rodinu, která funguje nezávisle na pořadí narození dětí. Dvojčata se nikdy nebudou chovat jako prostředník, budou se vždy chovat jako prvorozené děti. Vzhledem k tomu, že dvojčata jsou vnímána jako jedna jednotka – oddělují se od tradiční rodiny a vytvářejí si svou vlastní pozici.