Mnoho rodičů předškoláků tápe v otázce, co by měly jejich ratolesti zvládnout před nástupem do školy. Ne každá škola poskytuje rodičům přehledný seznam. Přehledné shrnutí požadované fyzické, sociální i vědomostní úrovně se může víc než hodit. Pokud se vaše dítě v některých bodech „nechytá“, nezmatkujte. I za poslední léto před nástupem do školy se dá hodně dotrénovat, a pokud vaše dítě zvládne většinu zmíněných bodů, u zbytku postačí, když se jim jen přiblíží.

Začněme fyzickou úrovní, která v dnešní době tabletů a chytrých mobilních telefonů může pro některé děti představovat nečekaný problém. Dítě by mělo být přiměřeně zdatné. Házení a chytání míče by mu nemělo činit žádný problém, stejně jako například stoj na jedné straně či kotoul (nemusí vypadat úplně dokonale). Prvňák rychle běhá, skáče, vyleze po žebříku, žádné atrakce na hřišti před jeho hbitostí neodolají. Pokud máte pochybnosti, výborným tipem může být na poslední, předškolní rok přihlásit dítě na některý všestranně sportovně a pohybově rozvíjející kroužek, například do Sokola, na nejrůznější sportovní či míčové hry a podobně. Pamatujte na to, že rozvinutá hrubá motorika je nutným předpokladem pro správné psaní.

Dítě by před první třídou mělo zvládnout většinu sebeobsluhy. Musí se umět obléknout, svléknout a převléknout zcela samo, včetně tkaniček u bot, knoflíčků, zipů a podobně. Sní polévku bez bryndání, hlavní jídlo příborem, aniž by pod ním bylo „nastláno“, umí si nalít nápoj bez rozlití a podobně. Rovněž na WC už musí být dítě zcela samostatné, včetně toho, že po sobě toaletu zanechá čistou. Tento bod závisí u naprosté většiny dětí více méně jen na tom, do jaké míry je k tomu vedou rodiče a tyto dovednosti s nimi procvičují a vyžadují je po dětech. Nevěšte proto hlavu, pokud v některém bodu dítě zaostává, i za poslední léto se toho dá natrénovat hodně.

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Velmi důležité jsou sociální dovednosti. Dítě musí být schopno spolupracovat ve skupině, stejně, jako unést drobný neúspěch.

Hrajte s dětmi různé společenské hry, jako pexeso, člověče, nezlob se, či některé z „novodobějších“, jako Dobble a podobně. Nenechávejte je pokaždé vyhrát.

Dítě musí umět dodržet dohodnutá pravidla a přemýšlet a projevovat se do značné míry samostatně. Předškolák by měl dokázat přijmout svěřený úkol či úlohu a dokončit je. Dítě se umí chovat zdvořile, zdravit, poprosit a poděkovat. Dělí se o hračky či sladkosti, všimne si, že i druhé dítě má nějaké přání a potřeby a bere na to ohled (počká, domluví se, vystřídá, pomůže mladšímu).

Důležitá je i jistá míra praktičnosti. Dítě by se mělo vyznat svém okolí, znát jména celé rodiny včetně babiček, strýců a podobně, umět zaplatit v obchodě, zatelefonovat (nemusí ještě mít svůj vlastní telefon, ale dokáže např. přijmout hovor na mobilu rodičů, umí se do sluchátka představit a mluvit). Předškolák ví, jak se kde sluší a patří chovat (v divadle, na ulici, ale třeba i při setkání s neznámými lidmi).

JAKÉ VĚDOMOSTI MUSÍ MÍT?

Co se týče vědomostí, dítě rozhodně nemusí umět číst, sčítat a odečítat a podobně, to se ve škole naučí. Důležité jsou pouze určité předpoklady, které mu například čtení usnadní a umožní. Mělo by umět převyprávět pohádku, kterou jste mu předtím četli. Udržet pozornost předškolákovi stačí deset minut, v první třídě se nácviku pozornosti bude paní učitelka s dětmi hodně věnovat. Samozřejmostí je znalost barev včetně tmavých a světlých odstínů, dítě by mělo poznat i základní geometrické tvary a orientace v prostoru (levá/pravá, na/pod, před/za)). Zásadní dovedností školáka je správné držení tužky, se kterým dětem mohou nejvíce pomoci právě rodiče.  V první třídě se po třech i více letech, kdy dítě kreslí a později i zkouší psát, již špatné držení tužky přeučuje opravdu špatně. Pro správný nácvik se hodí trojboké tužky a pastelky, rodiče by měli „špetkovitý“ úchop laskavým způsobem korigovat a kontrolovat. Dítě by mělo znát řadu básniček, písniček a říkadel, jejichž učení je pro děti mimořádně důležité.

Materiálů na podporu zrakové paměti je v nejrůznějších časopisech pro předškoláky velké množství. Sluchové úkoly jsou v naprosté menšině, proto je tak důležité učit předškoláky básničkám a písničkám a hrát sluchové hry, jako například klasický slovní fotbal. Sluchová paměť a vnímání jsou důležité pro schopnost psát, zrakové vjemy zase pro schopnost čtení,“ uvádí Barbora Horáková, odbornice na předškolní a školní vzdělávání dětí.

A co mluvení?

Mluvit by dítě mělo již většinou gramaticky správně, bez komolení slov, tvarů a pádů. Hodně dětí se zvládne hůlkovým písmem podepsat, ale nutné to pro první třídu není.  Dítě by mělo dobře ovládat sklad a rozklad slov na písmena. Bezpečně musí umět poznat první i poslední písmeno ve slově, u jednodušších trojpísmenných slov už je potřeba umět slovo vyhláskovat. Dále by mělo dítě mluvit bez výraznějších logopedických vad. Postavu nakreslí s detaily, jako jsou prsty u rukou, krk, detaily oblečení a podobně. Někteří kluci tyto podmínky nesplní, ale zato perfektně nakreslí hasičské auto. V těchto případech je možné být tolerantní.