Těhotenství, porod a pak hlavně celé šestinedělí je pro každou ženu jedna velká hormonální houpačka. Nemálo z nás se v jednotlivých obdobích ocitlo až na samotném dně. Proč to tak je? A co se s tím dá dělat?

Z vlastní zkušenosti vím, že během tohoto náročného období je velmi snadné propadnout laicky řečeno depresím. Psychickými problémy trpí po porodu většina žen. Zpravidla se to projevuje plačtivostí či sebelítostí – jde o tzv. poporodní blues. Problém s psychikou je způsoben drastickým poklesem hladiny hormonů po porodu, nevyspáním, celkovou vyčerpaností a navíc i pocitem vyloučení ze společnosti.

Odborníci rozlišují tři stadia psychických potíží:

Poporodní nebo také baby blues: vyskytuje se až u 80 % žen. Odborníky jsou tyto potíže přijímány spíše jako normální, a proto je není potřeba nijak léčit. Stačí jen podpora rodiny a blízkého okolí. Většinou se totiž jedná o záležitost trvající maximálně dva až tři týdny, která přejde sama od sebe. Objevuje se zhruba 3 dny po porodu a hlavními příznaky jsou skleslost, smutek, plačtivost, přecitlivělost a někdy i zlost.

Poporodní deprese: postihuje zhruba 10 % žen a objevit se může klidně i později po porodu. Matka je vyčerpaná, unavená, nevyspalá, pesimistická a denně zažívá bezdůvodné pocity úzkosti. Dalšími příznaky pak je pocit bezmoci, výčitky svědomí, poruchy spánku a v horších případech i sebevražedné myšlenky. Zde už je namístě vyhledat odbornou pomoc.

Poporodní (laktační) psychóza: jde o nejzávažnější poporodní stav a objevuje se u zhruba 0,1 % žen. Matka ztrácí kontakt s realitou, je silně rozrušená, náladová, má poruchy soustředění a výpadky paměti. Mohou se objevit také halucinace, matka nedokáže pečovat o své dítě a někdy mívá i pocit, že dítě, které má v náručí není její. Většinou se projeví hned po porodu, ale objevit se může i do dvou měsíců po porodu. Tento stav je natolik závažný, že je potřeba okamžitá hospitalizace matky. Hrozí totiž vysoké riziko, že by mohla ublížit sobě nebo dítěti.

Co byste měly vědět o poporodní depresi?

  1. Kdy se objevuje?

První příznaky se zpravidla objevují během prvních tří měsíců po porodu. Problém se ale může objevit až do dvou let věku dítěte. Navíc pojem laktační psychóza je poněkud zavádějící, protože potíže nesouvisí s kojením a potrápit mohou i maminku, která svému dítěti podává UM.

  1. Co cítíte?

Pocity jsou u každé ženy odlišné, ale objevuje se jeden spojující prvek, a to je pocit nepropojenosti s dítětem. Dále mohou být ženy zmatené, dezorientované a osamělé. Mezi další příznaky pak patří změny ve stravovacích návycích a změna spánkového režimu.

  1. Koho může potkat?

Větší pravděpodobnost, že se u nich poporodní deprese objeví, mají ty ženy, které mají depresi v osobní nebo rodinné anamnéze. Dále také ty ženy, které zažívají silné a výrazné změny nálad během menstruačního cyklu. Největším rizikovým faktorem ale je předchozí onemocnění poporodní depresí. Zvláště ve chvíli, pokud byla neléčena. Riziko, že deprese propukne se zvětšuje v tomto případě až o 75 %.

  1. Jak se léčí?

Jde o kombinaci léků (antidepresiv) a psychoterapie. Ve vážnějších případech je nutná i hospitalizace. Jde o postupný proces – ženě se neuleví během týdne, ale většina žen se cítí zhruba po 4 až 5 měsících lépe.

  1. Nebojte se vyhledat pomoc

Pokud si myslíte, že zrovna vy trpíte poporodní depresí, nestyďte se říct si o pomoc. Ať už manželovi, kamarádce nebo svému gynekologovi. Ten vám poradí na koho se obrátit. Deprese patří mezi nejčastější komplikace těhotenství, ale také patří mezi ty nejsnáze léčitelné. A pamatujte si: Nakonec vám bude líp!