Jste těhotná a zajímá vás, zda čekáte chlapečka nebo holčičku? Nebo vás zajímá, co vlastně ovlivňuje pohlaví vašeho potomka? Můžou za to snad geny? Více se dozvíte v dnešním článku…

Mohou za to muži!

Vědecký výzkum ukázal, že muži dědí tendenci mít od svých rodičů více synů nebo více dcer. To znamená, že člověk s mnoha bratry má větší pravděpodobnost, že bude mít syny, zatímco člověk s mnoha sestrami pravděpodobně bude mít dcery.

Teď víme, že muži mají větší pravděpodobnost, že budou mít syny, pokud mají více bratrů, a mají větší pravděpodobnost, že budou mít dcery, pokud mají více sester, ale u žen to prostě nemůžete předvídat.

Muži určují pohlaví dítěte v závislosti na tom, zda jejich spermie nesou chromozom X nebo Y. Chromozóm X se spojuje s chromozómem matky, aby se vytvořila holčička (XX) a chromozom Y bude kombinovat s matkou, aby se stal chlapcem (XY).

Studie naznačuje, že dosud neobjevený gen kontroluje, zda sperma muže obsahuje více chromozomů X nebo více chromozomů Y, což ovlivňuje pohlaví jeho dětí. Ve větším měřítku počet mužů s více spermiemi s X chromozomy ve srovnání s počtem mužů s více spermiemi s Y chromozomy ovlivňuje poměr pohlaví dětí narozených každý rok.

Synové nebo dcery?

Gen se skládá ze dvou částí, známých jako alely, z nichž jeden zdědí od každého rodiče. Je tedy pravděpodobné, že muži nesou dva různé typy alel, což má za následek tři možné kombinace v genu, který řídí poměr spermií X a Y;

– Muži s první kombinací, známou jako mm, produkují více Y spermie a mají více synů.

– Druhý, známý jako mf, produkuje zhruba stejný počet spermií X a Y a má přibližně stejný počet synů a dcer.

– Třetí, známý jako ff, produkuje více X spermií a má více dcer.

Gen, který je předán od obou rodičů, což způsobuje, že někteří muži mají více synů a někteří mají více dcer, může vysvětlit, proč vidíme počet mužů a žen zhruba vyvážených v populaci.

Jak funguje gen?

Stromy (níže) ilustrují, jak gen funguje. Jedná se o zjednodušený příklad, kdy muži buď mají pouze syny, pouze dcery nebo stejné číslo od každého pohlaví. Ukazuje, že ačkoli gen nemá žádný účinek u žen, ony také nosí gen a předají ho svým dětem.

V prvním rodokmenu (A) dědeček je mm, takže všechny jeho děti jsou muži. Prochází pouze na alelu m, takže jeho děti pravděpodobně mají sami kombinace alel. Výsledkem je, že tito synové mohou mít také pouze syny (jak je znázorněno). Vnuci mají kombinace alel, protože zdědili m od svého otce a f od své matky. Výsledkem je, že mají stejný počet synů a dcer.

Ve druhém stromu (B) je dědeček ff, takže všechny jeho děti jsou ženy, mají kombinace alel, protože jejich otec a matka byli oba ff. Jedna z jejich dětí má vlastní děti s mužem, který má kombinace alel v mm. Tento muž určuje pohlaví dětí, takže vnoučata jsou všichni muži. Vnuci mají kombinace alel, protože zdědili m od svého otce a od matky. Výsledkem je, že mají stejný počet synů a dcer (pravnoučata).