Není to tak dávno, co jsme s úlevou sledovali, jak výrobci plastů nahradili nebezpečný bisfenol A údajně bezpečným bisfenolem S. Jenže lež má krátké nohy a negativní vliv bisfenolu S na naše zdraví vyšel najevo. Nyní vědci prokázali, že je nebezpečný stejně, ne-li více.

„Bisfenol S naruší dělení dědičné informace vajíček takovým způsobem, že z nich už prakticky nemůže vzniknout životaschopné embryo,“ potvrdili vědci z České zemědělské univerzity (ČZU), Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a Výzkumného ústavu živočišné výroby. Zkoumali vajíčka prasnic, která se nejvíce podobají těm ženským. Výsledkem v lidské populaci může být selhávání přirozeného početí, kdy takto poškozené vajíčko není schopné oplození, a pokud ano, embryo stejně není životaschopné. Na nedávné výroční endokrinologické konferenci v Orlandu byly prezentovány závěry výzkumu, že bisfenol S urychluje množení buněk rakoviny prsu. A co přijde dál?

Doba plastová

Dnes žijeme v době plastové a do plastů se musí přidávat látky, které se bohužel dostávají do potravin, vody a vstřebávají se i po dotyku skrz pokožku. Ve velmi nízkých koncentracích potom kolují v krevním řečišti člověka a dostávají se kamkoliv v našem těle. Ale i velmi nízké koncentrace ovlivňují náš endokrinní systém. Působení bisfenolů na zdraví je o to víc zákeřné, protože se běžně jeho koncentrace v organismu nezjišťuje, a proto nemáme argumenty, kterými by lékaři své pacienty mohli od masového používání plastů odradit. „Jednoduchá a dostupná metoda stanovení bisfenolů není k dispozici. My je v laboratoři biomedicínského centra LF UK v Plzni stanovujeme pro výzkumné účely metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s detekcí na bázi hmotové spektrometrie (HPLC-MS). Problémem je, že koncentrace je velmi nízká a stanovení pomocí HPLC nepatří k jednoduchým testům, které by se daly běžně provádět, navíc vyžaduje speciální a ne zrovna levný přístroj,“ říká profesor MUDr. Jaroslav Racek, odborný garant informačního projektu LabTestsOnline.

ducks-1426010

Nahraďte je!

Je otázkou času, kdy bude BPS zakázán stejně, jako byl BPA. Ale také kdy přijde další, stejně škodlivá náhražka. Naštěstí máme ještě zdravý rozum a víme, kdy lze plasty velmi dobře v běžném životě nahradit. A můžeme začít již od kojeneckých lahví, které jsou stejně nejlepší skleněné. Vodu můžeme pít ze sklenice, jídlo můžeme uchovávat ve skleněných obalech a víno kupovat v lahvích, protože sklo se vyrábí jen ze tří surovin – písku, sody a vápence. Neobsahuje žádný bisfenol, ftaláty ani jiné nebezpečné chemikálie. Je to také jediný obalový materiál, který nepotřebuje potažení zvláštní vrstvou pro ochranu obsahu. Sklo dokonale uchová kvalitu potravin, nepropustí nic dovnitř ani ven. Pokud máte rádi dobré jídlo a pití a záleží vám na vašem zdraví, vyhněte se plastům obloukem.