Máte problémy v oblasti komunikace se svým partnerem? Trápí vás vztahové potíže? A už jste slyšeli o párové terapii? Párová terapie si klade za cíl naučit partnery o problémech otevřeně hovořit a komunikovat spolu.

Pomocí této formy terapie se řeší partnerské konflikty a problémy soužití, zlepšuje se schopnost komunikace a posiluje se empatie. Ta má za úkol upevnit schopnost podívat se na situaci z úhlu druhého partnera.

Párová terapie jako lék

Párovou terapii nejčastěji využívají manželské páry, dlouholetí partneři a také homosexuální páry, které mají ve svém vztahu potíže. Z obecného hlediska je možné říci, že párová terapie je vhodná tam, kde jsou v převaze vztahové potíže nad potížemi osobními. Práce terapeuta s párem při takovéto terapii se odlišuje od psychoterapie, která je vedená s individuálním klientem. Ovšem základní podmínky, které zajišťují vytvoření bezpečné situace při terapii stejně tak jako akceptující postoj terapeuta, jsou u obou terapií stejné.

Proč terapii navštívit

Usilujete-li o záchranu vztahu, s párovou terapií si lépe uvědomíte jádro vašeho problému, a tak ho budete moct lépe vyřešit.

  • Před terapeutem partneři představí každý nezávisle na sobě problémovou situaci bez hádek a zbytečných útoků.
  • Partneři si postupně vzájemně uvědomí vlastní hodnocení celé situace nejen druhé osoby, ale také sledují své stanovisko, které potřebují sdělit partnerovi a terapeutovi.
  • Vysvětlením situace každého z partnerů při terapii mnohdy dochází k rozuzlení problému, jelikož každý v páru vnímá realitu odlišně.

Podmínky párové terapie

Tento typ terapie se od individuální odlišuje v jádru terapie samotné. Základní předpoklady pro kvalitně a účinně vedenou párovou terapii představují následující body:

  • Práce s párem na místo individuálního partnera vyžaduje hledat nejlepší řešení pro „my“, nikoli pro „já“ anebo „ty“.
  • Oba partneři mají alespoň minimální motivaci k práci na záchraně svého vztahu, přestože se často nacházejí v konfliktní situaci, kdy je jedna síla drží ve vztahu a druhá je táhne ven.
  • Obě strany jsou ochotné se scházet s poradcem a dohodnout se alespoň na minimálním společném cíli (tímto cílem může být pouze civilizovaný rozchod nebo naopak vyřešení partnerského sporu).

Povinností terapeuta je vytvořit takovou situaci, při které mají obě strany pocit, že jsou terapeutem přijímány rovnocenně. Oba partneři by měli mít dostatečný prostor k vyjádření svých názorů, pocitů a potřeb, terapeut je za jejich názory nesmí odmítat a v žádném případě soudit. Akceptuje sdělení obou účastníků párové terapie stejně, jelikož jeho zájmem není vědět, který z nich má pravdu, ale vyslechnout každou stranu nezávisle a dobře porozumět tomu, co prožívají.  Nezapomeňme, že cílem této terapie je primárně dosáhnout nejlepší řešení pro „my“.

Jak často na terapii docházet

Počet setkání je velmi individuální a není možné říci, zda páru pomůže pět nebo deset setkání či budou na terapii muset docházet celý rok. Pro začátek se doporučuje navštěvovat terapeuta jednou týdně po dobu několika měsíců. Záleží na dohodě partnerů a na průběhu párové terapie. Jedná se o závazek a investici, kterou není každý ochoten podstoupit, nicméně vám může zachránit vztah a taky vám pomůže váš vztah upevnit. V opačném případě vám napomůže opustit svého partnera se ctí, a tak zabrání ztrátě blízké osoby.